Ostatni etap diagnostyki chrapania i bezdechów sennych to endoskopowe badanie górnych dróg oddechowych w trakcie farmakologicznie wywołanego snu. U chorych z bezdechem sennym obszar górnych dróg oddechowych cechuje się zmniejszoną przestrzenią oddechowa, zarówno w czasie snu jak i w czasie czuwania. Do oceny w jakim zakresie i w jaki sposób zmniejsza się przestrzeń oddechowa w trakcie snu wykonuje się endoskopowe badanie górnych dróg oddechowych podczas snu farmakologicznego – czyli pod wpływem leków. tzw DISE (Drug Indused Sleep Endoscopy) Podczas badania oceniana jest drożność poszczególnych obszarów górnych dróg oddechowych. Oceniane są jama nosa (nose, N), gardło środkowe (oropharynx, O), gardło dolne (hypopharynx, H) i krtań (larynx, L) tzw system NOHL. 

DISE powinna być wykonywana jako końcowy etap diagnostyki chrapania i bezdechu sennego. Badanie pozwala na prawidłową kwalifikację pacjenta do leczenia i rzetelną ocenę co do szans uzyskania satysfakcjonującego wyniku leczenia.

Zabieg wykonywany w trybie jednodniowym.  Po zabiegu pacjent przez 24 godziny nie może prowadzić pojazdów mechanicznych. Zamów wizytę