Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Polityka prywatności
  Korzystając z witryn internetowych www.ilaryngolog.pl www.bezchrapania.com (zwanych dalej witrynami internetowymi), Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności i wyraża na nią zgodę.
  Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności administratora ww. witryn internetowych MSM Corporation z siedziba w Katowicach przy ul Działowej 22c. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z polityką prywatności i przestrzegać jej postanowień. Jeżeli Użytkownik witryn internetowych nie wyraża zgody na postanowienia Polityki Prywatności, powinien zaprzestać ich użytkowania.
  1.Ochrona danych osobowych
  Ochrona prywatnych informacji dotyczących Użytkowników witryn internetowych, jest sprawą najwyższej wagi, w związku z powyższym dokładane są starania, żeby wszystkie osoby korzystające z witryn internetowych były bezpiecznie.
  2. Zbieranie i przetwarzanie danych
  Korzystanie z witryn internetowych nie wiąże się ze zbieraniem przez administratora danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostaną one podane przez Użytkownika dobrowolnie (formularz kontaktowy, lub inna forma zapytania).
  3. Pliki cookies
  Witryny internetowe mogą wykorzystywać pliki typu cookies oraz podobne technologie, w celu identyfikacji. Wykorzystywane pliki typu cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i są zbierane wyłącznie do celów statystycznych. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. W celu skorzystania z możliwości zmiany ustawienia mechanizmów dla cookies, należy skorzystać z informacji zawartych na stronach internetowych odpowiednich przeglądarek internetowych, z których korzysta użytkownik.
  4. Określenie celów przetwarzania
  Podane przez Użytkowników dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do konkretnych celów i dotyczą następujących kwestii:
  – odpowiedzi na przesłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy na podstronie „Kontakt”
  5. Dostęp do przetwarzanych danych
  Do przetwarzanych i gromadzonych danych dostęp posiada wyłącznie administrator witryn internetowych. W razie potrzeby, dane mogą zostać udostępnione organizacjom do tego uprawnionym.
  6. Prawo dostępu do danych
  Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, wysyłając e-mail na adres: ilaryngolog@gmail.com . Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić przeprowadzenie procesu odpowiedzi na zapytanie.
  7. Marketing
  Witryny internetowe mogą wykorzystywać zebrane dane do przesyłania materiałów marketingowych i informacji, jednak tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę. Użytkownicy Ci mają możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów marketingowych i informacji handlowej poprzez przesłanie na adres ilaryngolog@gmail.com maila o treści „Wypisuję się z listy mailingowej”.
  Korzystając z Serwisu internetowego www.ilaryngolog.pl i www.bezchrapania.com , Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z naszą polityką prywatności i wyraża na nią zgodę.