Najlepszym sposobem w leczeniu zachowawczym wszystkich rodzajów bezdechu obturacyjnego i chrapania jest zastosowanie aparatu cały czas utrzymującego w trakcie snu dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, co zapobiega ich zapadaniu się. Są to aparaty CPAP (stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych ang. Continuous Positive Airway Pressure).

Aparat składa się z maski nakładanej na nos albo twarz pacjenta, połączonej ze specjalną pompą, utrzymującą stale podwyższone ciśnienie powietrza w drogach oddechowych, zapobiegając ich zapadaniu się. Niekorzystnym aspektem stosowania tego urządzenia jest konieczność spania w masce, co jest niewygodnym dla wielu pacjentów i może być przyczyna rezygnacji ze stosowania aparatu CPAP.

Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu aparatu CPAP skontaktuj się z lekarzem celem dokładnej oceny drożności dróg oddechowych i innych sposobów leczenia Twojej dolegliwości.