Zabiegi operacyjne stosowane w leczeniu chrapania i obturacyjnych bezdechów sennych mają na celu usunięcie przeszkód powodujących niedrożność i zapewnienie prawidłowego przepływu powietrza przez drogi oddechowe w trakcie snu.

  1. Chirurgia nosa – zastawki nosa, przegrody nosa, korekcje małżowin nosowych (konchoplastyka), operacje polipów nosa.
  2. Plastyka podniebienia miękkiego – podśluzówkowa koagulacja, nastrzyknięcie podniebienia środkami powodującymi jego sklerotyzację (stwardnienie i usztywnienie), wszczepienie materiału usztywniającego, skrócenie języczka.
  3. Zabiegi inne – operacje na dolnej części górnych dróg oddechowych: – termiczna ablacja podstawy języka, resekcja nasady języka, stabilizacja nasady języka, przemieszczenie przyczepu mięśnia bródkowo-językowego, przemieszczenie kości gnykowej, częściowe, usunięcie nagłośni.
  4. Technika Laserowa – stosuje się w tej metodzie laser diodowy, umożliwiający małoinwazyjne zmniejszenie nadmiaru tkanki śluzowej. Metoda pozwala na precyzyjne wykonanie zabiegu na m.in. plastyki podniebienia miękkiego (laserowa plastyka podniebienia), usunięcie migdałków podniebiennych, skrócenie języczka. Zaletą stosowania lasera jest szybki i bezbolesny okres gojenia się ran pooperacyjnych po zabiegu wraz z wysoką skutecznością przeprowadzonych zabiegów.
  5. Nowoczesna metoda RaVoR – koagulacja podśluzówkowa, z wykorzystaniem chirurgii radiofalowej RF, pozwala zmniejszyć oraz usztywnić tylną część podniebienia tzw. podniebienie miękkie. Zabieg jest prawie bezbolesny, wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym, w warunkach ambulatoryjnych. Specjalne końcówki (elektrody bipolarne) wkłuwa się w przerośniętą śluzówkę podniebienia miękkiego – łuki podniebienne, języczek, okolice migdałków podniebiennych powodując śródtkankową koagulację bez powierzchownego uszkodzenia tych struktur co ogranicza dolegliwości bólowe w okresie pooperacyjnym. W miejscu wkłucia powstaje nieznaczne zgrubienie, które usztywnia okolice podniebienia miękkiego ograniczając jego wiotkość i zmniejszając chrapanie. Okres gojenia się trwa do około 4 tygodni. Bezwzględną zaletą tej metody jest krótki czas zabiegu i brak implantów (ciał obcych) w obrębie jamy ustnej.
  6. Tonsillectomia – usunięcie migdałków podniebiennych – polega na całkowitym usunięciu przerośniętych lub zmienionych zapalnie migdałków podniebiennych.
  7. Adenotomia – usunięcie migdałka gardłowego. Operacja polegająca na usunięciu tkanki migdałka pod kontrolą wzroku. Trzeci migdałek (zwany też gardłowym) spełnia bardzo ważne funkcje w układzie odpornościowym, zwłaszcza do 10 roku życia. Ochrania organizm przed zarazkami wnikającymi przez nos. W późniejszym okresie nieusunięty może przerastać i blokować drożność nozdrzy tylnych czyli miejsca połączenia nosa z gardłem i utrudniać w ten sposób oddychanie.